Zakonodavne novine

Pripremljen Vodič za primenu pravilnika o LZO

Objavljen je Vodič za primenu Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi, koji je usklađen sa Vodičom za primenu Uredbe objavljenim u EU, u aprilu 2018. godine.

Objavljen je Vodič za primenu pravilnika o LZO, koji je usklađen sa prvim izdanjem Vodiča o LZO objavljenim u aprilu 2018. godine. Vodič je namenjen svim zainteresovanim stranama u procesu izrade, stavljanja na tržište i ocenjivanja usaglašenosti LZO.