Zakonodavne novine

Doneta Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije

Na sednici održanoj dana 5. avgusta 2021. godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije

Na sednici održanoj dana 5. avgusta 2021. godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije, a ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“broj 79 od 6. avgusta 2021. godine.

Donošenjem navedene odluke u zakonskom roku Vlada je izvršila usklađivanje osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije sa odrebama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 47/21).