Zakonodavne novine

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

U Službenom glasniku broj 12/2022 od 1. februara 2022 godine objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama kojim su preuzeti ATEX harmonizovani standardi sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 26. avgusta 2021. godine.

Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama („Službeni glasnik RS”, br. 10/17 i 21/20– u daljem tekstu: Pravilnik), je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Poslednja verzija ovog spiska objavljena je u „Sl. glasniku RS”, 12/2022 od 1. februara 2022 godine. Ovaj spisak se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU i usklađen je sa spiskom standarda  sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 26. avgusta 2022. godine.