Zakonodavne novine

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 18/22 od 11. februara 2022. godine objavljen je Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 18/22 od 11. februara 2022. godine i stupa na snagu 19. februara 2022. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura („Službeni glasnik RS”, br. 106/13 i 13/18).