НАЦРТИ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА

У циљу отварања Поглавља 1 - Слобода кретања робе Министарство привреде координира рад на испуњењу два мерила (Opening benchmarks). 

Почетком 2023. године Европска комисија је, након вишегодишњег усаглашавања, одобрила Нацрте стратешких докумената припремљених ради испуњења мерила за отварање Поглавља.  

Током 2023/24. године Министарство привреде спроводи процедуру прибављања мишљења надлежних органа на Нацрте стратешких докумената, ради достављања Влади на усвајање.