Законодавне новине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ И УВОЗНИКЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

1. јануара 2023. године почиње пуна примена Правилника о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа („Службени гласник Републике Србије”, број 20/21), а самим тим и примена српских стандарда SRPS EN ISO 12863:2018 - Стандардна метода испитивања за оцењивање могућности паљења цигарета и SRPS EN 16156:2018 - Цигарете – Оцењивање могућности паљења – Захтеви за безбедност.

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 20/21 од 10. марта 2021. године објављен је Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа.

Овим правилником је преузета референтна листа хармониозованих европских стандарда из области опште безбедности производа од 10. октобра 2019. године, као и измене и допуне референтне листе одговарајућих хармонизованих стандарда Европске комисије објављене у службеном листу Европске уније од 1. децембра 2020. године.

Правилник је ступио на снагу 18. марта 2021. године, а примењује се од 1. јуна 2021. године, осим српских стандарда са Листе српских стандарда из области опште безбедности производа под редним бројем 37*. SRPS EN ISO 12863:2018 - Стандардна метода испитивања за оцењивање могућности паљења цигарета и 49*. SRPS EN 16156:2018 - Цигарете – Оцењивање могућности 

Овим путем, а у циљу благовременог прилагођавања новим захтевима,обавештавамо произвођаче и увознике дуванских производа, да би се дувански производи, на које се два предметна стандарда односе, могли ставити на тржиште Републике Србије од 1. јануара 2023. године, морају испуњавати захтеве наведених стандарда.