О Технису

На страницама иновираног портала ТЕХНИС можете пронаћи најновије податке о инфраструктури квалитета Републике Србијеинфраструктури квалитета Републике Србије, односно информације о свим дешавањима у оквиру преговора са ЕУ у области поглавља -Слобода кретања робе - Преговарачко поглавље 1Преговарачко поглавље 1.

Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, као јединствени Информативни центар о техничким прописима (ТБТ Инфоцентар - TBT Enquiry point), је креирао портал ТЕХНИС како би  омогућио олакшано информисање привредних субјеката о свим новинама (ВЕСТИ) и о систему инфраструкуре квалитета у Србији, односно техничким захтевима које производи треба да задовоље приликом стављања на тржиште Рeпублике Србије.

База регистара везаних за техничке прописе садржи регистре: 

 - важећих техничких прописа, прописа у припреми, именованих и овлашћених тела за оцењивање усаглашености, овлашћених тела за оверавање мерила, важећих исправа о усаглашености издатих у иностранству и др.

Портал ТЕХНИС има информативну улогу, будући да је развијен да привредним субјектима, произвођачима, трговцима и органима тржишног надзора, буде од помоћи приликом стављања производа на тржиште Републике Србије, док је на поменутим тржишним учесницима пуна одговорност да процене које захтеве и прописе производи морају да испуне.   

Молимо кориснике портала ТЕХНИС да све сугестије и предлоге у вези унапређења садржаја портала поделe са нама путем tbtinfo@privreda.gov.rs.