Овлашћивање тела за оверавање мерила

Висину трошкова оверавања мерила утврђују овлашћена тела Ценовником на који сагласност даје Министарство привреде (члан 10. ст. 10. и 12. Закона о метрологији ("Службени гласник РС", бр. 15/16), а у вези са Правилником о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила ("Службени гласник РС", бр. 34/17 и 104/20)). 

Обрасци: Захтев за давање сагласности на ценовник ОТ, Ценовник, Захтев за давање сагласности на измену ценовника ОТИзмена ценовника.  

Информација о републичкој административној такси за ценовнике 

ПРЕТАЖИВАЊЕ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА


ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА (ОТ ОМ) 

Регистрски број ОТОМ

Пословно име, адреса седишта и контакт  ОТ ОМ

Врсте мерила аза чије оверавање је тело овлашћено

1

2

3

ОД 4. МАРТА 2016. ГОДИНЕ КАДА ЈЕ  СТУПИО НА СНАГУ ЗАКОН О МЕТРОЛОГИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 15/16), НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСЛОВЕ ОВЛАШЋИВАЊА ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА ПРЕНЕТА ЈЕ НА ДИРЕКЦИЈУ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

ОМ 010

Привредно друштво  METER & CONTROL d.o.o. Београд-Земун, Тршћанска 21

бројила електричне енергије

ОМ 012

Друштво са ограниченом одговорношћу Tehnopetrol SA DOO Ниш, Топонички пут ББ

мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 012

Друштво са ограниченом одговорношћу Tehnopetrol SA DOO Ниш, Топонички пут ББ

аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима

ОМ 012

Друштво са ограниченом одговорношћу Tehnopetrol SA DOO Ниш, Топонички пут ББ

гасомери са меховима

ОМ 012

Друштво са ограниченом одговорношћу Tehnopetrol SA DOO Ниш, Топонички пут ББ

положени цилиндрични резервоари

ОМ 012

Друштво са ограниченом одговорношћу Tehnopetrol SA DOO Ниш, Топонички пут ББ

мерила  и  мерни  системи за  контииуирано  и  динамичко  мерење количине течности које нису вода

ОМ 012

Друштво са ограниченом одговорношћу Tehnopetrol SA DOO Ниш, Топонички пут ББ

манометри за мерење притиска у пнеуматицима опсега мерења од      0 bar до 16 bar

ОМ 012

Друштво са ограниченом одговорношћу Tehnopetrol SA DOO Ниш, Топонички пут ББ

мерила дужине опште намене

ОМ 014

Друштво за производњу, промет и услуге ''Mehanika MD'' d.o.o. Трстеник, Чаири бб 

мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 014

Друштво за производњу, промет и услуге ''Mehanika MD'' d.o.o. Трстеник, Чаири бб 

аутоматскa мерила нивоа течности у непокретним резервоарима

ОМ 015

 

'Институт за заштиту на раду'' а.д.     Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А 

мерила за мерење силе кочења код моторних и прикључних возила

ОМ 015

 

'Институт за заштиту на раду'' а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А

реглоскопи

ОМ 015

 

'Институт за заштиту на раду'' а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А

опациметри

ОМ 015

 

'Институт за заштиту на раду'' а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А

манометри за мерење притиска у пнеуматицима

ОМ 015

 

'Институт за заштиту на раду'' а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А

анализатори издувних гасова 

ОМ 016

Акционарско друштво INSA Индустрија сатова Београд-Земун, Тршћанска 21

водомери за хладну воду

ОМ 016

Акционарско друштво INSA Индустрија сатова Београд-Земун, Тршћанска 21

гасомери са меховима

ОМ 017

'S.R.Ž'' d.o.o.Нови Бановци, Земунска 42 

ваге са неаутоматским функцинисањем

ОМ 017

'S.R.Ž'' d.o.o.Нови Бановци, Земунска 42 

аутоматске ваге

ОМ 018

'LIBELA ELSI NS'' d.o.o. Нови Сад,ПајеРадосављевића 36 

ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 018

'LIBELA ELSI NS'' d.o.o. Нови Сад,ПајеРадосављевића 36

ваге са аутоматским функционисањем

ОМ 019

Производно, услужно и трговинско друштво Недељковић д.о.о. 15215 Прово

манометри за мерење притиска у пнеуматицима

ОМ 019

Производно, услужно и трговинско друштво Недељковић д.о.о. 15215 Прово

мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 019

Производно, услужно и трговинско друштво Недељковић д.о.о. 15215 Прово

положени цилиндрични резервоари

ОМ 019

Производно, услужно и трговинско друштво Недељковић д.о.о. 15215 Прово

аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима

ОМ 019

Производно, услужно и трговинско друштво Недељковић д.о.о. 15215 Прово

мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 019

Производно, услужно и трговинско друштво Недељковић д.о.о. 15215 Прово

мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода -   АУТОГАС - ТНГ

ОМ 019

Производно, услужно и трговинско друштво Недељковић д.о.о. 15215 Прово

мерила дужине опште намене

ОМ 020

DOO METRON, Нови Сад, Јаношикова 16 

влагомери за зрна житарица и семенке уљарица

ОМ 020

DOO METRON, Нови Сад, Јаношикова 16 

Анализатори за мерење садржаја протеина у житу

ОМ 021

Предузеће за производњу, промет и услуге LIMP MERILA D.O.O. Бачка Топола,Војводе Синђелића 7

ваге са аутоматским функционисањем

ОМ 021

Предузеће за производњу, промет и услуге LIMP MERILA D.O.O. Бачка Топола,Војводе Синђелића 7

неаутоматске ваге

ОМ 021

Предузеће за производњу, промет и услуге LIMP MERILA D.O.O. Бачка Топола,Војводе Синђелића 7

тегови који се користе у промету роба и услуга

OM 023

AD VAGAR Нови Сад, Темеринска 47  

ваге са аутоматским функционисањем

OM 023

AD VAGAR Нови Сад, Темеринска 47

неаутоматске ваге 

OM 023

AD VAGAR Нови Сад, Темеринска 47

тегови који се користе у промету роба и услуга

ОМ 024

KONTROLA VAGA DOO Нови Сад, Стефана Дечанског 26

неаутоматске ваге 

ОМ 024

KONTROLA VAGA DOO Нови Сад, Стефана Дечанског 26

аутоматске ваге 

OM 025 

АМСС - Центар за моторна возила д.о.о.  Београд, Кнегиње Зорке 58

анализатори издувних гасова који раде на принципу инфрацрвене спектрофотометрије

OM 025 

АМСС - Центар за моторна возила д.о.о.  Београд, Кнегиње Зорке 58

манометри за мерење притиска у пнеуматицима

OM 025 

АМСС - Центар за моторна возила д.о.о.  Београд, Кнегиње Зорке 58

опациметри

OM 025 

АМСС - Центар за моторна возила д.о.о.  Београд, Кнегиње Зорке 58

реглоскопи

OM 025 

АМСС - Центар за моторна возила д.о.о.  Београд, Кнегиње Зорке 58

мерила за мерење силе кочења код моторних и прикључних возила

OM 025 

АМСС - Центар за моторна возила д.о.о.  Београд, Кнегиње Зорке 58

таксиметри

OM 025

АМСС - Центар за моторна возила д.о.о.  Београд, Кнегиње Зорке 58

манометри за мерење крвног притиска

OM 025

АМСС - Центар за моторна возила д.о.о.  Београд, Кнегиње Зорке 58

етилометри

OM 028

VAGA MONT a.d. Београд, Паштровићева 16

неаутоматске ваге 

OM 029

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину FEROMONT D.O.O. Стара Пазова, Бранка Радичевића 67 

гасомери са меховима

ОМ 030

Привредно друштво VAGE GROUP d.o.o. Београд, Паје Јовановића ½

ваге са аутоматским функционисањем – аутоматске дозирне ваге

ОМ 030

Привредно друштво VAGE GROUP d.o.o. Београд, Паје Јовановића ½

ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 032

 

Друштво са ограниченом одговорношћу VAGA – LIBELA D.O.O. Краљево, Хајдук Вељкова 3-2

ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 033

 

EL-EX GARANT DOO Београд, Ресавска 16а

мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 033

 

EL-EX GARANT DOO Београд, Ресавска 16а

аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима

ОМ 033

EL-EX GARANT DOO Београд, Ресавска 16а

Манометри за мерење притиска у пнеуматицима

ОМ 034

 

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге VUKAS MERING DOO Београд (Земун), Батајница, Далматинских бригада 40

водомери за хладну воду

ОМ 034

 

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге VUKAS MERING DOO Београд (Земун), Батајница, Далматинских бригада 40

мерила топлотне енергије

ОМ 035

 

Привредно друштво за производњу и трговину SITEL DOO Београд, Стевана Бракуса 6

електронска бројила активне и реактивне електричне енергије – једнофазна и трофазна бројила и то за индиректно прикључење, као и за директно и полуиндиректно прикључење

ОМ 037

Друштво са ограниченом одговорношћу ENEL за производњу, инжињеринг, промет и услуге Београд, Петроварадинска 26

електронских бројила активне и реактивне електричне енергије – једнофазна и трофазна бројила, и то за индиректно прикључење, као и за директно и полуиндиректно прикључење

ОМ 038

EWG DOO, Београд, Војводе Степе 352

електронска бројила активне и реактивне електричне енергије – једнофазна и трофазна бројила и то за индиректно прикључење, као и за директно и полуиндиректно прикључење

ОМ 039

 

DOO Energobull за производњу, унутрашњу и спољну трговину и услуге, Нови Сад, Кеј жртава рације 8

бројила електричне енергије

OM 041

 

Јавно комунално предузеће „Београдске електране» Београд, Нови Београд, Савски насип 11 

мерила топлотне енергије

OM 043

 

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација» Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48

водомери за хладну воду

ОМ 044

 

„Сервис Поповић» д.о.о. Београд, Карађорђева 36

ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 044

 

„Сервис Поповић» д.о.о. Београд,

Карађорђева 36

манометари за мерење крвног притиска

 

ОМ 045

 

Привредно друштво за трговину и услуге „Контрола вага – МСП» д.о.о. Крушевац, Дуванска 2

неаутоматске ваге

ОМ 045

 

Привредно друштво за трговину и услуге „Контрола вага – МСП» д.о.о. Крушевац, Дуванска 2

 аутоматске ваге

ОМ 046

 

Јавно комунално предузеће Други – октобар, Вршац, Стевана Немање 26

гасомери са меховима

 

ОМ 046

 

Јавно комунално предузеће Други – октобар, Вршац, Стевана Немање 26

водомери за хладну воду

ОМ 049

 

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''KONVEX – gasna i vodo tehnika'' d.o.o, Београд – Земун, Светозара Милетића 37

водомери за хладну воду

ОМ 049

 

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''KONVEX – gasna i vodo tehnika'' d.o.o, Београд – Земун, Светозара Милетића 37

гасомери са меховима

ОМ 052

VAGA KOMERC PREDUZEĆE ZA TRGOVINU,

PROIZVODNJU I USLUGE DOO BEOGRAD, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 87a 

ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 053

Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и

канализација”, Београд, Кнеза Милоша 27

водомери за хладну воду

ОМ 055

Привредно друштвo за контролисање мерила и остале опреме OVERS d.o.o. Ниш, Страхињића Бана 2

ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 055

Привредно друштвo за контролисање мерила и остале опреме OVERS d.o.o. Ниш, Страхињића Бана 2

мерила и мерни системи за континуирано и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 055

Привредно друштвo за контролисање мерила и остале опреме OVERS d.o.o. Ниш, Страхињића Бана 2

аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима

ОМ 055

Привредно друштвo за контролисање мерила и остале опреме OVERS d.o.o. Ниш, Страхињића Бана 2

мерила дужине опште намене (мерне летве за мерење нивоа течности, односно празног простора у резервоарима) и то: мерне летве за мерење нивоа течних горива

ОМ 058

GILBARCO ACIS DOO NOVI SAD, Нови Сад, Дравска 8

мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 058

GILBARCO ACIS DOO NOVI SAD, Нови Сад, Дравска 8

аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима

ОМ 059

ДОО КОНТРОЛА МЕРА И МЕРИЛА НОВИ САД,

Нови Сад, Пере Попадића 20

Ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 063

ЈКП Водовод и Канализација

Нови Сад, Масарикова 17

водомери за хладну воду

ОМ 065

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД

ЛЕСКОВАЦ, Лесковац, Пана Ћукића 14

водомери за хладну воду

ОМ 070

Вагарски завод Друштво за контролу мерила трговину и услуге доо Ћуприја

Димитрија Туцовића 56

ваге са неаутоматским функционисањем

 

ОМ 073

Предузеће за трговину и производњу CITI d.o.o. Београд (Звездара),Миодрага Ибровца 2г

бројила електричне енергије за индиректно прикључење, као и за директно и полуиндиректно прикључење

ОМ 074

Фабрикa мерних трансформатора Зајечар АД,Зајечар, Стражиловска 57

мерни трансформатори који се користе за обрачун електричне енергије

ОМ 084

Јавно комунално предузећe за водовод и канализацију ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ, Крушевац, Душанова 46

водомери за хладну воду

ОМ 086

 

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију ''Naissus'' Ниш, Кнегиње Љубице 1/I

водомери за хладну воду

ОМ 087

 

Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода „Водовод” Врање, потпуна одговорност, Врање, Београдска 63

водомери за хладну воду

ОМ 088

Јавно предузеће ''Србијагас'', Нови Сад, Булевар ослобођења 69

гасомери и мерила која коригују запремину протеклог гаса (уређаји за конверзију запремине)

ОМ 089

„BIROTEHNA” д.о.о, Смедерево, Карађорђева 21

ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 089

„BIROTEHNA” д.о.о, Смедерево, Карађорђева 21

тегови

ОМ 092

Предузеће за мерење, регулацију, инжењеринг и сервис MERIS DOO,

Београд,  Народних хероја 42/2

мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 095

Elektrotehnički institut DIMITRIJE ELECTRO COMPANY DOO za merenja i ispitivanja, Зрењанин, Кеј 2. октобра 13

мерни трансформатори који се користе за обрачун електричне енергије

ОМ 097

Привредно друштво за трговину и услуге Con – Lab Београд, Нови Београд, Милутина Миланковића 25 

аутоматске дозирне ваге

ОМ 097

Привредно друштво за трговину и услуге Con – Lab Београд, Нови Београд, Милутина Миланковића 25

ваге са неаутоматским функционисањем

ОМ 098

Акционарско друштво Електромрежа Србије Београд, Београд, Кнеза Милоша бр. 1

бројила електричне енергије,

ОМ 099

ВАГАР МИЛАН ДОО СОМБОР

Сомбор, Милке Гргурове 20  

неаутоматске ваге 

ОМ 100

TELIX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE DOO NOVI SAD

Нови Сад, Футошки пут 4

мерила брзине возила у саобраћају

ОМ 101

GIA LAB DOO Novi Sad,

Нови Сад, Приморска 86

положени цилиндрични резервоари

ОМ 101

GIA LAB DOO Novi Sad,

Нови Сад, Приморска 86

Мерила и мени системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода

OM 103

Društvo za proizvodnju I trgovinu JUGOTRADE DOO, Beograd, Београд, Драгослава Срејовића 1в

бројила електричне енергије

OM 104

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu I usluge SUPERLAB DOO, Beograd,

Београд, Милутина Миланковића 25  

анализатори за мерење садржаја протеина у житу.

OM 105

VAGA CONTROL d.o.o. Niš – Pantelej, Мавровска 48, Ниш

ваге са неаутоматским функционисањем

OM 105

VAGA CONTROL d.o.o. Niš – Pantelej, Мавровска 48, Ниш

 

тегови који се користе у промету роба и услуга

ОМ 106

Јавно предузеће за комунално стамбену делатност Стандард Јагодина,  Краља Петра I број 4

водомери за хладну воду

ОМ 108

TMS CEE D.O.O BEOGRAD, Београд, Рудничка 2 

етилометри

OM 109

АД за испитивање квалитета ''Квалитет'' Ниш, Булевар Светог цара Константина 82-86 

таксиметри

OM 109

АД за испитивање квалитета ''Квалитет'' Ниш, Булевар Светог цара Константина 82-86  

неаутоматске ваге

OM 109

АД за испитивање квалитета ''Квалитет'' Ниш, Булевар Светог цара Константина 82-86 

манометри за мерење крвног притиска који се користе за заштиту здравља у здравственим установама

ОМ 109

 АД за испитивање квалитета ''Квалитет'' Ниш, Булевар Светог цара Константина 82-86 

Мерила којa су саставни део медицинских средстава

ОМ 110   ПЕТРОЛМЕТРОЛАБ д.о.о. Београд, Житомислићка 34/10    мерила и мерни системи за непрекидно и диманичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 111

 НАФТАГАС – Технички сервиси друштво са ограниченом одговорношћу Зрењанин,Београдска 26   мерила и мерни системи за континуирано и динамичко мерење количине течности које нису вода

ОМ 112

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Београд - Нови Београд, Булевар уметности 12   бројила електричне енергије

ОМ 113

 Јавно комунално предузећe „Водовод“ Бор,Чочетова 16

 водомери за хладну воду

ОМ 114

Јавно комунално предузећe Водовод Краљево, Улица 27. марта бр. 2

водомери за хладну воду

ОМ 115

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, MONTAŽU I PRODAJU POSTROJENJA I UREĐAJA AUTOMATIKE MINEL AUTOMATIKA BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Милутина Миланковића бр. 1, Београд – Нови Београд

бројила електричне енергије, и то за индиректно прикључење, као и за директно и полуиндиректно прикључење

OM 116

DECIMAL PRO DOO UŽICE

неаутоматске ваге

ОМ 117

INSLAB DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD 

мерила која су саставни део медицинских средстава: 

1) мерни уређаји код електрокардиографа;
2) мерни уређаји код дефибрилатора;
3) мерни уређаји код вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијента;
4) мерни уређаји код инфузионих и перфузионих пумпи;
5) мерни уређаји код дијализних апарата;
6) мерни уређаји код неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова;
7) мерни уређаји код ултразвучних физиотерапијских уређаја;
8) мерни уређаји код високофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора.

ОМ 117

INSLAB DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD 

мерила која су саставни део медицинских средстава:

1) мерни уређаји код механичких вентилатора или респиратора;
2) мерни уређаји код анестезиолошких система.

ОМ 117 INSLAB DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD 

манометри за мерење крвног притиска који се користе за заштиту здравља у здравственим установама

ОМ 118 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA 

неаутоматске ваге

ОМ 119 ВАГА 2019 ДОО Ужице, Кнеза Лазара 7а, Ужице 

неаутоматске ваге

ОМ 120 НОВИ САД – ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад

гасомери са меховима

OM 121 LOTRIČ Metrologija doo, Kragujevac 

неаутоматске ваге

OM 122 Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула), Београд

неаутоматске ваге

ОМ 123 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I SERVIS VAGA MERILA DOO, ĆUPRIJA

неаутоматске ваге

OM 124 LAB T3AM d.o.o Beograd-Zemun 

етилометри

OM 125 VAGA-BETA LAB DOO NIŠ

Неаутоматске ваге

OM 126 МИНЕЛ ФЕПО ДОО ЗРЕЊАНИН 

Мерни трансформатори

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Опациметри

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Уређаји за проверу великог и обореног светла на возилу (реглоскопи)

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Анализатори издувних гасова

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Манометри за мерење притиска у пнеуматицима

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Мерила за мерење силе кочења код моторних возила

OM 128 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE MC LABOR DOO BEOGRAD

Влагомери за зрна житарица и семенке уљарица

ОМ 130

MEDISERVIS PRO DOO BEOGRAD 

мерила која су саставни део медицинских средстава:

1) мерни уређаји код електрокардиографа;
2) мерни уређаји код дефибрилатора;
3) мерни уређаји код вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијената;
4) мерни уређаји код ултразвучних физиотерапијских уређаја.

ОМ 130 MEDISERVIS PRO DOO BEOGRAD 

манометри за мерење крвног притиска који се користе за заштиту здравља у здравственим установама

ОМ 131 MAGAT Tech d.o.o. Beograd

 Материјализована мера дужине
(мерила дужине опште намене)

ОМ 131 MAGAT Tech d.o.o. Beograd

 мерила димензија – мерила дужине (машине за мерење дужине жице и кабла)

OM 132 NS KONCEPT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE DOO, NOVI SAD

Мерила топлотне енергије - комплетно - комбиновано - подсклоп сензора протока - комбиновано - подсклоп рачунска јединица - комбиновано - подсклоп температурни пар

OM 133 OVERMED DOO BEOGRAD

Mерни уређаји код електрокардиографа; мерни уређаји код дефибрилатора; мерни уређаји код вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијената; мерни уређаји код инфузионих и перфузионих пумпи; мерни уређаји код дијализних апарата; мерни уређаји код неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова; мерни уређаји код ултразвучних физиотерапијских уређаја; мерни уређаји код високофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора.

OM 133 OVERMED DOO BEOGRAD

манометри за мерење крвног притиска који се користе за заштиту здравља у здравственим установама

ОМ 133 OVERMED DOO BEOGRAD

Мерни уређаји код механичких вентилатора или респиратора; мерни уређаји код анестезиолошких система.

 

  

 

Званично време Републике Србије

Анкете