'CE' знак

Шта је то CE означавање (CE знак)? 

CE знак - у ЕУ представља једини дозвољени знак о усаглашености производа са захтевима европских директива у погледу безбедности производа. CE знак на производу је изјава произвођача да је производ усаглашен са битним захтевима релевантног европског законодавства (у погледу здравља, безбедности, заштите животне средине), у пракси са захтевима директива које регулишу поједине производе.    

CE знак је обавезна европска ознака за групе производа која указује на усаглашеност са основним  безбедносним и здравственим захтевима европских директива новог приступа. 

СЕ знак ставља се искључиво на производ за који је то предвиђено одређеним европским директивама и не сме се стављати на друге производе. Такође, забрањено је означавање производа свим знаковима за које постоји вероватноћа да ће личити на знак СЕ и тиме обманути купце производа.

Слова "CE" су скраћеницa из француског језика "Conformite Europeene", што дословно значи "европска усaглашеност". 

CE знак на производу није знак квалитета, то је потврда органима надзора да производ може законски бити стављен на тржиште.

CE знак на производу обезбеђује слободно кретање производа у оквиру Европске уније и ЕФТА. 

Означавање са CE – захтев 22 директиве Новог приступа - производ мора бити означен, пре него што се стави на тржиште или у употребу !

На путу до CE знака постоји неколико битних активности: припрема за CE знак, тј. утврђивање које директиве се односе на производ, оцењивање усаглашености, односно испитивања производа у складу са захтевима релевантних директива и хармонизованих стандарда, израда техничке документације, декларације о усаглашености и постављање знака CЕ. 

CE знак

Означавање са CЕ на производима:

• мора да се види

• најмање 5 mm

• мора бити трајно и неизбрисиво