Ток преговора

У Бриселу је од 17. до 20. јуна 2014. год. одржан eкспланаторни скрининг за Поглавље 1 - Кретање роба на коме су учествовали представници надлежних институција предвођени Министарством привреде и Канцеларијом за европске интеграције.

Делегацију Републике Србије на експланаторном скринингу ПГ 1 предводила је Тања Мишчевић, шеф преговарачког тима. 

Од 9. до 12. септембра 2014. године одржан је састанак билатералног скрининга за Поглавље 1 – Слободно кретање робе, на коме су учествовали представници надлежних институција предвођени Министарством привреде и Канцеларијом за европске интеграције.

  

Представницима Европске комисије из Генералног директората за проширење (DG Enlargement) и Генералног директората за предузетништво и индустрију (DG ENTR)  представљен је степен усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније у области слободног кретања робе. Излагања чланова српске делегације представљају почетак процене нивоа усклађености нашег правног система са системом ЕУ, као и утврђивање шта је потребно урадити да би се остварила потпуна усклађеност са правним тековинама ЕУ.

Осим излагања и презентација, чланови делегације су Европској комисији доставили одговоре и друге релевантне материјале и документе, на основу којих ће Европска комисија дати извештај о скринингу.

Министартвство привреде, као председавајуће Преговарачком групом 1, је изузетно добро припремило састанак билатералног скрининга, што су посебно истакли представници Генералног директорарата за предузетништво и индустрију, који су нагласили да Поглавље 1 – Слободно кретање робе представља најзначајније и у законодавном погледу најзахтевније поглавље.

Република Србија је на крају састанка прихватила правне тековине Европске уније у Поглављу 1 и биће спремна да их у потпуности примени уз прелазне периоде у одређеним областима, који ће бити предмет преговора.