Законодавне новине

27. 03. 2023. Законодавне новине

Донета Уредба о начину признавања иностраних исправа о усаглашености

Влада је на седници одржаној 9. марта 2023. године донела Уредбу о начину признавања иностраних исправа о усаглашености ...

09. 03. 2023. Законодавне новине

Донета Уредба о Нотификацији тела за оцењивање усаглашености

Влада је на седници одржаној 2. марта 2023. године донела Уредбу о нотификацији тела за оцењивање усаглашености ...

14. 02. 2023. Законодавне новине

Донета Уредба о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача

Влада је на седници одржаној 19. јануара 2023. године донела Уредбу о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача ...

09. 01. 2023. Законодавне новине

Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити од јонизујућег зрачења

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 144/22 од 30. децембра 2022. године објављен је Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити ...

14. 10. 2022. Законодавне новине

Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 112/22 од 12. октобра 2022. године објављен је Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала ...

14. 10. 2022. Законодавне новине

Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 112/22 од 12. октобра 2022. године објављен је Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора ...

31. 08. 2022. Законодавне новине

Уредбa о нотификацији и информисању о техничким прописима, оцењивању усаглашености и стандардима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/22 од 26. августа 2022. године објављенa је Уредбa о нотификацији и информисању о техничким прописима, оцењивању усаглашености ...

31. 08. 2022. Законодавне новине

Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 88/22 од 5. августа 2022. године објављен је Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије ...

30. 08. 2022. Законодавне новине

Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/22 од 26. августа 2022. године објављен је Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе ...

18. 08. 2022. Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области ЛЗО

У Службеном гласнику број 89/2022 од 11. августа 2022 године објављен је нови Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме којим су преузети хармонизовани стандарди ...