Законодавне новине

16. 05. 2022. Законодавне новине

Списак српских стандарда из области мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 57/22 од 12. маја 2022. године објављен је Списак српских стандарда из области мерила ...

21. 04. 2022. Законодавне новине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ И УВОЗНИКЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

1. јануара 2023. године почиње пуна примена Правилника о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа („Службени гласник Републике Србије”, број ...

10. 03. 2022. Законодавне новине

Списак нормативних докумената из области мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 30/22 од 4. марта 2022. године објављен је Списак нормативних докумената из области мерила ...

18. 02. 2022. Законодавне новине

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 18/22 од 11. фебруара 2022. године објављен је Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених ...

17. 02. 2022. Законодавне новине

Донета Уредба о именовању тела за оцењивање усаглашености

Влада је на седници одржаној 10. фебруара 2022. године донела Уредбу о Именовању тела за оцењивање усаглашености ...

10. 02. 2022. Законодавне новине

Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника и знака заступника

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/22 од 4. фебруара 2022. године објављен је Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала ...

02. 02. 2022. Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

У Службеном гласнику број 12/2022 од 1. фебруара 2022 године објављен је нови Списак српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално ...

02. 02. 2022. Законодавне новине

Програм финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. јануара 2022. године донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа ...

24. 01. 2022. Законодавне новине

Донета Уредба о знаку усаглашености

У Службеном гласнику Републике Србије број 4/22 од 14. јануара 2022. године објављена је Уредба о знаку усаглашености ...

24. 01. 2022. Законодавне новине

Образован Савет за квалитет

Влада Републике Србије, донела је Одлуку о образовању Саветa за квалитет, као стручног саветодавног тела, са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Србији ...