Мерила за отварање

Неколико месеци након одржаног билатерланог скрининга Европска комисија је доставила извештај са скрининга у коме је навела да ће Србија бити спремна за отварање поглавља након испуњења два мерила (Opening benchmarks) 

Мерило 1

 

Мерило 2