Priznavanje inostranih isprava

znavanje važenja isprava o usaglašenosti koje je izdalo inostrano telo za ocenjivanje usaglašenosti i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu (inostranih isprava i znakova usaglašenosti) u Republici Srbiji uređeno je Uredbom o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti (''Službeni glasnik RS'', br. 98/09 i 110/16).  

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i procedure priznavanja važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti u Republici Srbiji,  što predstavlja dalji korak u implementaciji Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.  

U postupku pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) Srbija je obavezna da svoje zakonodavstvo prilagodi sporazumu STO, odnosno da sva pravila i procedure koji se primenjuju u Srbiji, a koji mogu imati uticaja na slobodan protok robe, usaglasi sa pravilima STO. Takav je slučaj i sa Sporazumom STO o tehničkim preprekama trgovini (TBT), koji, između ostalog, utvrđuje pravila i principe u oblasti primene tehničkih propisa drugih država, kao i važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti.

Jedan od ciljeva donošenja ove uredbe je i stvaranje pravnog okvira, uz donošenje odgovarajućih tehničkih propisa kojima se preuzimaju direktive iz oblasti tehničkog zakonadavstva Evropske unije (EU), za otpočinjanje pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma o međusobnom priznavanju inostranih isprava i znakova usaglašenosti sa drugim državama, a naročito za zaključivanje odgovarajućeg međunarodnog sporazuma sa EU o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda (ACAA), koji će omogućiti da i određeni proizvodi, odnosno grupe proizvoda srpske privrede, koje prate isprave i znakovi usaglašenosti izdati od strane domaćih imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, budu plasirani na tržište EU, bez dodatnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti i dodatnih troškova.

Obrazac zahteva za priznavanje inostranih isprava o usaglašenosti koje izdaju inostrana tela za ocenjivanje usaglašenosti i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu (.doc)

Obrazac zahteva za priznavanje inostranih isprava o usaglašenosti koje izdaju inostrana tela za ocenjivanje usaglašenosti i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu (.pdf)

Mišljenje u vezi sa primenom Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti