V e s t i

27. 03. 2023. Zakonodavne novine

Doneta Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 9. marta 2023. godine donela Uredbu o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti ...

15. 03. 2023. Događanja

Radionica: Pisanje pregovaračke pozicije - PG1

Dana 15. marta 2023. godine, u prostorijama Ministarstva za evropske integracije, održana je radionica na temu izrade pregovaračke pozicije za PG1 ...

13. 03. 2023. Događanja

U Privrednoj komori Srbije održana NEDELjA KVALITETA 2023.

U Privrednoj komori Srbije održana je 32. po redu manifestacija –NEDELjA KVALITETA 2023. koja okuplja eksperte za sisteme menadžmenta i poslovnu izvrsnost iz Srbije i zemalja ...

10. 03. 2023. Aktuelnosti

Održan sastanak Pregovaračke grupe za slobodno kretanje robe (PG1) sa Nacionalnim konventom o EU

Dana 8. marta 2023. godine, rukovodstvo PG1 održalo je sastanak sa predstavnicima civilnog društva- Nacionalnim konventom o EU, predstavnicima Ministarstva za evropske integracije ...

09. 03. 2023. Zakonodavne novine

Doneta Uredba o Notifikaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 2. marta 2023. godine donela Uredbu o notifikaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti ...

02. 03. 2023. Događanja

Radionica ,,Podrška unapređenju i razvoju sektora infrastrukture kvaliteta u Srbiji u cilju usklađivanja propisa i standarda industrijskih proizvoda sa propisima EU”

U okviru bilateralne saradnje se Češkom Republikom, a  u okviru projekta „Aid for Trade“(„Podrška sektoru infrastrukture kvaliteta Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti ...

14. 02. 2023. Zakonodavne novine

Doneta Uredba o posebnim zahtevima za akreditovana tela u sastavu proizvođača

Vlada je na sednici održanoj 19. januara 2023. godine donela Uredbu o posebnim zahtevima za akreditovana tela u sastavu proizvođača ...

07. 02. 2023. Aktuelnosti

Ispunjeni uslovi za otvaranje pregovora u okviru PG1

Nakon više od osam godina konsultativnog procesa Evropska komisija je obavestila Ministarstvo privrede da se mogu usvojiti strateška dokumenta koja predstavljaju merila za ...

16. 01. 2023. Aktuelnosti

Objavljen javni poziv za refundiranje troškova vezanih za primenu tehničkih propisa i standarda

30. decembra 2022. godine objavljen je javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti u 2022. godini. Program sprovodi Razvojna agencije Srbije u saradnji ...

09. 01. 2023. Zakonodavne novine

Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenja koji se koriste u zaštiti od jonizujućeg zračenja

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 144/22 od 30. decembra 2022. godine objavljen je Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenja koji se koriste u zaštiti ...