V e s t i

23. 07. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem objavljen je 16. jula 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 62/13 ...

17. 07. 2013. Aktuelnosti

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede o primeni Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi

Dana 1. jula 2013. godine počela je primena Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 100/11) ...

16. 07. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala objavljen je 12. jula 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 61/13 ...

15. 07. 2013. Aktuelnosti

OBAVEŠTENjE u vezi primene nove Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, broj 49/13)

Od 13. juna 2013. godine počela je primena nove Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik ...

16. 06. 2013. Zakonodavne novine

Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala

Objavljena uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala ...

15. 06. 2013. Zakonodavne novine

NOVA Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije

Uredba o izmenama uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih ...

21. 05. 2013. Zakonodavne novine

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima objavljen je 17. maja 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 43/13 i stupa na snagu 25. maja 2013. godine. Napomena ...

19. 04. 2013. Zakonodavne novine

Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala

Objavljen pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala ...

23. 04. 2013. Aktuelnosti

Održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U Ministarstvu finansija i privrede je 19. aprila 2013. godine održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem kojim je transponovana odgovarajuća ...

23. 04. 2013. Događanja

Održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U Ministarstvu finansija i privrede je 19. aprila 2013. godine održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem kojim je transponovana odgovarajuća ...