V e s t i

23. 04. 2013. Događanja

Održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U Ministarstvu finansija i privrede je 19. aprila 2013. godine održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem kojim je transponovana odgovarajuća ...

04. 03. 2013. Aktuelnosti

Prezentacija Priručnika u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GIZ i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad - Centar za privredni ...

04. 03. 2013. Najave

Prezentacija Priručnika u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GIZ i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad - Centar za privredni ...

01. 03. 2013. Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U „Službenom glasniku RS”, broj 17/13 od 21. februara 2013. godine objavljen je Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, koji stupa na snagu 1. marta 2013. godine ...

20. 02. 2013. Aktuelnosti

Predstavljanje priručnika u oblasti infrastrukture kvaliteta i tehničkog zakonodavstva

U Ministarstvu finansija i privrede, u utorak 19. februara 2013. održan je prvi od planiranog niza stručnih skupova u Srbiji, na kojima će se u saradnji sa privrednim komorama ...

18. 02. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika objavljen je 23. januara 2013. godine u „Službenom ...

18. 02. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala objavljen je 23. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 7/13, stupio je na snagu ...

22. 01. 2013. Aktuelnosti

Održan Seminar o TBT Informativnom centru i prijavljivanju tehničkih propisa

U organiizaciji IDEAS Centra iz Ženeve i Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva finansija i privrede, 22. januara 2013. godine održan je Seminar o TBT Informativnom ...

18. 01. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila objavljen je 9. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike ...

11. 01. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru objavljen je 4. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 1/13 i stupa ...