V e s t i

20. 02. 2013. Aktuelnosti

Predstavljanje priručnika u oblasti infrastrukture kvaliteta i tehničkog zakonodavstva

U Ministarstvu finansija i privrede, u utorak 19. februara 2013. održan je prvi od planiranog niza stručnih skupova u Srbiji, na kojima će se u saradnji sa privrednim komorama ...

18. 02. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika objavljen je 23. januara 2013. godine u „Službenom ...

18. 02. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala objavljen je 23. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 7/13, stupio je na snagu ...

22. 01. 2013. Aktuelnosti

Održan Seminar o TBT Informativnom centru i prijavljivanju tehničkih propisa

U organiizaciji IDEAS Centra iz Ženeve i Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva finansija i privrede, 22. januara 2013. godine održan je Seminar o TBT Informativnom ...

18. 01. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila objavljen je 9. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike ...

11. 01. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru objavljen je 4. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 1/13 i stupa ...

11. 01. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama objavljen je 4. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike ...

27. 12. 2012. Događanja

Vodič za primenu Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi

Objavljen Vodič za primenu Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 100/11) ...

24. 12. 2012. Događanja

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija o inspekcijskom nadzoru u postupku redovnog i vanrednog pregleda liftova

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je dalo mišljenje o nadležnosti u oblasti inspekcijskog nadzora u vezi sa redovnim i vanrednim pregledom liftova ...

16. 11. 2012. Aktuelnosti

Koordinaciono telo za infrastrukturu kvaliteta Republike Srpske u poseti Sektoru za infrastrukturu kvaliteta

15. novembra 2012. godine u prostorijama Ministarstva finansija i privrede organizovana je poseta članova Koordinacionog tela za infrastrukturu kvaliteta Vlade Republike Srpske ...