V e s t i

09. 08. 2011. Zakonodavne novine

Objavljeni novi pravilnici iz oblasti metrologije

Početkom avgusta ministar ekonomije i regionalnog razvoja doneo je Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ...

02. 08. 2011. Aktuelnosti

Objavljeni vodiči za LVD i EMC

Objavljeni vodiči za primenu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti ...

29. 07. 2011. Zakonodavne novine

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o bezbednosti lične zaštitne opreme

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o bezbednosti lične zaštitne opreme ...

20. 07. 2011. Aktuelnosti

Objavljen obrazac zahteva za ovlašćivanje tela za obavljanje poslova overavanja merila

Na osnovu člana 9. Zakona o metrologiji (''Službeni glasnik RS'', broj 30/10) privredni subjekti i druga pravna lica mogu podneti zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova ...

20. 07. 2011. Aktuelnosti

Izmenjena visina administrativnih taksi

Nova visina administrativne takse za izdavanje mišljenja o obaveznoj sertifikaciji ...

11. 06. 2011. Zakonodavne novine

Objavljena Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama

Na sednici održanoj 9. juna 2011. godine Vlada je donela Uredbu o određenim zakonskim mernim jedinicama („Službeni glasnik RS”, broj 43/11). Uredba je stupila na snagu 22 ...

10. 06. 2011. Zakonodavne novine

Objavljen Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala

25. maja 2011. godine Skupština Srbije usvojila je Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 36/11) ...

25. 05. 2011. Događanja

Seminari LVD, EMC, MD

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama, sprovodi kampanju ...

12. 05. 2011. Događanja

Poseta eksperata Evropske komisije i EPD

Unapređeni stalni dijalog i posete predstavnika Evropske komisije radi ocene stanja u oblasti slobodnog kretanja robe 23. I 24. maja 2011. godine ...

09. 05. 2011. Aktuelnosti

Imenovan nadzorni i novi upravni odbor ATS

Na sednici Vlade održanoj 29. aprila 2011. godine, imenovani su Nadzorni i novi Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije ATS ...