В е с т и

13. 11. 2013. Актуелности

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства привреде од 1. новембра 2013. налази се на новој адреси – Ресавска 24, Београд, III и IV спрат ...

12. 11. 2013. Догађања

Отворен форум квалитета и пословне изврсности у Привредној комори Србије

Јелена Поповић, помоћник министра привреде за инфраструктуру квлитета отворила Форум квалитета и пословне изврсности у Привредној комори Србије ...

23. 09. 2013. Актуелности

Мишљење у вези са применом Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености

Министарство привреде-Сектор за инфраструктуру квалитета дало мишљење у вези са применом појединих одредаба Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ...

05. 09. 2013. Актуелности

Објављен Правилник о изменама и допунама правилника о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила

Правилник о изменама и допунама правилника о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила („Службени гласник Републике Србије” ...

03. 09. 2013. Актуелности

Припрема Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета 2014-2020

Имајући у виду да инфраструктуру квалитета чине: стандардизација, акредитација, метрологија и оцењивање усаглашености са техничким прописима и стандардима, Министарство привреде ...

21. 08. 2013. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о означавању материјала главних делова обуће

Министарство привреде-Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о означавању материјала главних делова обуће ...

21. 08. 2013. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о означавању и обележавању текстилних производа

Министарство привреде-Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о означавању и обележавању текстилних производа ...

16. 08. 2013. Актуелности

Објављен правилник o метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају

Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају објављен је 14. августа 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 72/13 и ступа на ...

23. 07. 2013. Законодавне новине

Објављен Правилник о мерилима

Правилник о мерилима објављен је 19. јула 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 63/13 и ступа на снагу 27. јула 2013. године ...

23. 07. 2013. Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем

Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем објављен је 16. јула 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 62/13 ...