Догађања

Пројекат ИПА 2017 - Једнодневна радионица у области дечјих игралишта

У организацији Министарства привреде (Сектор за квалитет и безбедност производа) и сарадњи са Привредном комором Србије, у оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, 7. јуна 2022. године, у ПКС у Београду одржана је радионица у области дечјих игралишта.

У циљу представљања главних закључака и препорука након спроведених прегледа 30 изабраних дечјих игралишта на територији Републике Србије, одржана је радионица, на којој су ескперти са пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, Урош Брзаковић и Einar Sculason презентовали завршни извештај и анализу.

Поред представника Министарства привреде, радионици су присуствовали и представници именованих тела за оцењивање усаглашености, власници односно представници јединица локалне самоуправе, као и одговорна лица за одржавање дечјих игралишта.