Догађања

Пројекат ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима

Обуке у области дечјих игралишта

У организацији Министарства привреде (Сектор за квалитет и безбедност производа) и сарадњи са Привредном комором Србије, у оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, у ПКС у Београду као и у Регионалним привредним коморама током јуна 2022. године, одржано је 5 обука у области дечјих игралишта, и то: 

ПКС Београд 8. јун 2022., Нови Сад 9. јун 2022., Крагујевац 20. јун 2022., Ниш 21. јун 2022.,Суботица 23. јун 2022. 

Обуке су држали ескперти са пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, Урош Брзаковић и Einar Sculason, уз подршку Зорана Бакића, руководиоца Групе за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање иностраних исправа, у Сектору за квалитет и безбедност производа Министарства привреде. 

Поред представника Министарства привреде, обукама су присуствовали произвођачи опреме за дечја игралишта, одговорна лица за постављање дечјих игралишта, представници именованих тела за оцењивање усаглашености, власници односно представници јединица локалне самоуправе, као и одговорна лица за одржавање дечјих игралишта.