Догађања

Одржан 8. састанак Комитета за управљање Пројектом IPA 2017: EU for Serbia - Подршка безбеднијим производима

У оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, у просторијама Сектора за квалитет и безбедност производа, 22. јула 2022. године, путем видео линка, одржан је Осми састанак Комитета за управљање Пројектом.

На састанку су представљене активности које се, у оквиру пројекта спроводе у циљу подршке хармонизацији одређених области у оквиру ПГ1 (грађевински производи, пиротехничка средства и експлозиви за цивилну употребу, лична заштитна опрема и моторна возила),  као и активности које се спроводе у циљу јачања капацитета и подршке органима тржишног надзора, са посебним акцентом на спровођење активности у оквиру Компоненте 4. – која подразумева медијску кампању за поједине групе производа обухваћене пројектом.

Такође, представљен је и разматран Извештај о раду за период дец 2021-мај 2022. године.