Догађања

Дан Института за стандардизацију Србије и Светски дан стандарда

Помоћник министра привреде за Сектор за квалитет и безбедност производа, Миодраг Дуганџија, обратио се 7. октобра на свечаности поводом Дана Института за стандардизацију Србије и Светског дана стандарда

Подсећајући да је Министарство привреде поставило стабилан правни и институционални оквир у области стандардизације, метрологије, акредитације и оцењивања усаглашености континуирано радећи на његовом унапређењу, Миодраг Дуганџија је изразио задовољство сарадњом Сектора за квалитет и безбедност производа са ИСС. 

„ Имајући у виду значај стандардизације, заједничким снагама свих кључних институција стварамо одговарајући привредни амбијент којим се обезбеђују предуслови за одрживи економски раст, несметан пласман производа на јединствено тржиште ЕУ, односно, подизање свеукупног нивоа конкурентности српске привреде“, рекао је Дуганџија.  

Према његовим речима,  2021. усвојена су три закона: Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о изменама и допунама закона о акредитацији, Закон о предметима од драгоцених метала за које је Министарство привреде припремило већи део подзаконских аката чије доношење ће се заокружити до краја ове године. 

„Нови Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености прописao je основ формирања  „Савета за квалитет“ као стручно-саветодавног тела које разматра питања од значаја за развој и унапређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији. На следећој седници изнеће се и  прве препоруке за решавање одређених питања у области оцењивања усаглашености“, додао је Дуганџија. 

Најављујући почетак радана имплементацији пројекта Светске банке из пројекта ИПА 2019 „ЕУ за боље пословно окружење“, Миодраг Дуганџија је рекао да ће део активности обезбедити потребне студије, анализе и препоруке за унапређење услуга ИСС како би се,  уз друге студије у области метрологије и акредитације, креирао основ за доношење законодавних и стратешких одлука што је значајно и за израду нове Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета 2024-2030 која ће се радити следеће године.

„Након покретања заједничког пројекта дигитализације услуга које пружају кључне институције у области акредитације, метрологије и стандардизације  под називом „Производ-инфо“, у наредне две године планирано је и унапређење информационих система у Министарству привреде, ИСС, АТС и ДМДМ како би се дигитализовале све услуге које ове институције пружају привредницима“, закључио је Миодраг Дуганџијаизражавајући уверење да ће ИСС остати препознат и признат у међународним оквирима као национална организација која управља српским системом стандардизације настојећи да задовољи потребе привреде, потрошача и свих заинтересованих страна у Републици Србији.

Више о Дану Института за стандардизацију Србије прочитајте овде