Догађања

Представници Министарства привреде учествовали у студијској посети институцијама Европске комисије у Бриселу

У оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, представници Министарства привреде су учествовали у завршној студијској посети институцијама Европске комисије

У оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, представници Министарства привреде су учествовали у завршној студијској посети институцијама Европске комисије (DG GROW, DG JUST) али и другим организацијама и телима као што су CEN/CENELEC, Aкредитационо тело Белгије, Асоцијација „Small Bussines Standards“ и др, у периоду од 11. до 13. октобра 2022. године. Поред представника Министарства привреде, у студијској посети су учествовали и представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Акредитационог тела Србије, Института за стандардизацију и Дирекције за мере и драгоцене метале.

Реализоване планиране активности током студијске посете дале су значајан допринос унапређењу знања представника инфраструктуре квалитета Републике Србије, у циљу даљег усавршавања и размене искустава са колегама из Европске комисије, а све у циљу напретка у преговарачком процесу у оквиру првог преговарачког поглавља у вези са приступањем Републике Србије ЕУ.