Догађања

Радионица ,,Подршка унапређењу и развоју сектора инфраструктуре квалитета у Србији у циљу усклађивања прописа и стандарда индустријских производа са прописима ЕУ”

У оквиру билатералне сарадње се Чешком Републиком, а  у оквиру пројекта „Aid for Trade“(„Подршка сектору инфраструктуре квалитета Србије у области оцењивања усаглашености индустријских производа према правилима ЕУ“), у организацији Министарства привреде (Сектора за квалитет и безбедност производа) одржана је једнодневна радионицана тему: ,,Подршка унапређењу и развоју сектора инфраструктуре квалитета у Србији у циљу усклађивања прописа и стандарда индустријских производа са прописима ЕУ”.       

Предавачи/ експерти на радионици били су Miroslav Cloupek, Jindra Kafkova иNatália Kolibová,   из чешке Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивања (UNMZ).         

Такође, представници Министарства привреде, Сектора за квалитет и безбедност производа одржали су презентацију на тему: Информација о статусу, надлежном министарству и распореду прилагођавања предметних правних тековина европског законодавства у Републици Србији.

Радионици су присуствовали представници именованих тела за оцењивање усаглашености као и представници Привредне коморе Србије.