Догађања

Радионица: Писање преговарачке позиције - ПГ1

У оквиру пројекта Swiss Program on Capacities for Trade Policies C4TP (Швајцарски програм о капацитетима за трговинску политику C4TP), дана 23. и 24. маја 2023. године, у просторијама Сектора за квалитет и безбедност производа, МП, одржана је радионица на тему: Како писати преговарачку позицију за област слободног кретања роба.

Радионицу су одржали експерти ангажовани на пројекту, Miroslav Chloupek и Jindra Kafkova из Чешке канцеларије за стандарде, метрологију и испитивање. Експерти су присутне упознали са искуствима Чешке Републике у процесу преговора и приступања ЕУ, искуствима у погледу припреме преговарачких позиција, стањем на нивоу ЕУ у области техничког законодавства, као и чешким искуствоми специфичним питањима везаним за кретање роба ( јачање институција ИК.

Радионици су присуствовали представници министарства и чланови преговарачке групе ,,Слободно кретање роба“.