Догађања

Семинар у сарадњи са Чешким заводом за стандарде, метрологију и испитивање

У сарадњи са Чешким заводом за стандарде, метрологију и испитивање УНМЗ, успешно је одржан семинар.

13. и 14. децембра 2010. године у Министарству економије и регионалног развоја одржан је семинар о искуствима Чешке Републике током процеса приступања ЕУ, првенствено у области Слободе кретања робе. Семинар је организован као наставак дугогодишње сарадње Министарства економије и регионалног развоја и Чешког завода за стандарде, испитивање и метрологију кој је започета још крајем 2006. године.  

Главна тема семинара била је стандардизација.  

Семинару су присуствовали представници Сектора за инфраструктуру квалитета МЕРР и Института за стандардизацију Србије. 

Презентације са семинара...