Догађања

Обука о ТБТ

8. и 9. мартa 2011. године одржан је семинар о примени Споразума о техничким препрекама у трговини Светске трговинске организације (ТБТ). Семинару су присуствовали представници министарстава и других организација које су надлежне за припреми односно спровођење техничких прописа.

8. и 9. мартa 2011. године одржан је семинар о примени Споразума о техничким препрекама у трговини Светске трговинске организације (ТБТ). 

Семинару су присуствовали представници министарстава и других организација које су надлежне за припреми односно спровођење техничких прописа.  

Семинар је организован у сарадњи са Секретаријатом СТО и швајцарском консултантском кућом IDEAS Centre.  

Презентације са овог семинара можете пронаћи у одељку сајта Документи/Презентације. 

boxPluginImg