Догађања

Семинари LVD, EMC, MD

Министарство економије и регионалног развоја, у сарадњи са Институтом за стандардизацију Србије, Привредном комором Србије и регионалним привредним коморама, спроводи кампању за едукацију привредних друштава и предузетника о примени нових техничких прописа и српских стандарда из области електричне примене ниског напона, електромагнетске компатибилности и машина.

 

НАПОМЕНА: СВИ СЕМИНАРИ СУ БЕЗ КОТИЗАЦИЈЕ 

Од 1. јануара 2012. године почиње пуна примена нових техничких прописа, који су донети у марту месецу 2010. године на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености:

-    Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона,

-    Правилник о електромагнетској компатибилности,

-    Правилник о безбедности машина.

 У циљу благовремене припреме за примену ових прописа Министарство економије и регионалног развоја, у сарадњи са Привредном комором Србије, регионалним привредним коморама и Институтом за стандардизацију Србије организују једнодневни семинар за примену нових техничких прописа.

Примена нових прописа односи се на ПРИВРЕДНА ДРУШТВА - домаће произвођаче, увознике и дистрибутере производа из областинисконапонске електричне опреме, машина и електромагнетске компатибилности.

Пуна примена нових прописа подразумева велике промене за привреду Србије, јер престаје могућност сертификације ових производа по старим прописима о обавезној сертификацији. Произвођачи ће на потпуно другачији начин вршити оцењивање усаглашености, са обавезом издавања декларације о усаглашености, уз преузимање потпуне одговорности за безбедност производа које стављају на тржиште Републике Србије.

План одржавања семинара

Домаћин семинара

Датум одржавања семинара

Контакт особа 

РПК Зрењанин

 

19. мај 2011.

Биљана Влатковић (ЗР) секретар Удружења 
023-535-890 biljana.vlatkovic@komora.net

Стојан Мијатовић (КИ) 0230-21-080, 21-173 admin@rpk-ki.co.rs

ПК Војводине

26. мај 2011.

Боркo Лукач (НС) председник РПК Нови Сад 021-480-2088 blukac@rpkns.rs

Драгомир Ђукић (Војводина) 021-480-3814 dragomir.djukic@pkv.rs

Бранислав Свилокос (СМ) секретар Одбора ЗЖС и Иновација и Одбора удружења за шумарство Сремске привредне коморе branislav.svilokos@komora.net

РПК Панчево

31. мај 2011.

Зоран Вирић (ПА) секретар одбора за металску и електроиндустрију, за текстил и одећу, кожу и обућу и графичку делатност 013-343-255; 063-10-44-295 zoran.viric@komora.net

ПК Београд

 

02. јун 2011. 

Светозар Крстић (БГ) Секретар Удружења индустрије 2645-288 krstics@kombeg.org.rs

Љиљана Јевремовић (ПО) 012-556-801; 556-802; 556-803 ljiljana.jevremovic@komora.net

РПК Ужице

07. јун 2011.

Дијана Јеремић (ВА) Секретар Удруж.за индустрију, енергетику и рударство 014-221-721;291-595 dijana@rpk-valjevo.co.rs

Владимир Мисаиловић (УЕ) 031-513-483 vladimir.misailovic@komora.net

Презентације са семинтара можете погледати овде

Презентација о примени Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у одређеним границама напона 

Презентација о примени Правилника о безбедности машина 

Презентација: Ново хоризонтално техничко законодавство - увод