Догађања

TAIEX експертска мисија о именовању и пријављивању тела за оцењивање усаглашености

Одржана је радионица у оквиру TAIEX експертске мисије о именовању и пријављивању тела за оцењивање усаглашености

У оквиру TAIEX експертске мисије, у периоду од 26. до 28. јула 2016. године, одржана је радионица о именовању и пријављивању тела за оцењивање усаглашености уз учешће експерата из Велике Британије и Италије и представника ресорних министарстава.