Догађања

Завршена јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о акредитацији

У сарадњи са Привредном комором Србије, Министарство привреде је организовало јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о акредитацији, које су се у периоду од 20. јуна до 10 јула, у форми округлих столова одржавале у Новом Саду, Крагујевцу и Београду.

Циљ измена постојећег закона је унапређење области акредитације у Републици Србији усклађивањем саУредбом Европског парламента иСавета број 765/2008 и стандардом SRPS ISO/IEC 17011:2018. У том циљу Нацртом закона је прописано орочавање поступка акредитације, увођење јавног регистра екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата, саржај одлуке о висини трошкова акредитацијеса методологијом обрачуна тих трошкова и дефинисани су детаљи поступка акредитације. Тиме би се унапредила ефикасност рада АТС, и самим тим привреди Републике Србије обезбедила стручна, квалитетна и брза услуга испитивања, сертификације или других облика оцењивања усаглашености.

Заинтересоване стране су имале могућност да активно узму учешће у јавној расправи и да тиме допринесу изради прописа, чије се усвајање у Народној скупштини очекује у септембру ове године.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о акредитацији

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна