Догађања

Анализа индустријских производа из надлежности Министарства привреде

Министарство привреде, у сарадњи са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) – Немачка организација за међународну сарадњу, припремило је Анализу индустријских производа из надлежности Министарства привреде, која обухвата производњу, увоз и извоз одабраних група производа - електричне и електронске опреме, машина, текстилних производа, обуће и личне заштитне опреме.

Министарство привреде, у сарадњи са Deutsche Gesellschaft für Internationale ZusammenarbeitGmbH (GIZ) – Немачка организација за међународну сарадњу, припремило је Анализу индустријских производа из надлежности Министарства привреде, која обухвата производњу, увоз и извоз одабраних група производа - електричне и електронске опреме, машина, текстилних производа, обуће и личне заштитне опреме. 

Анализа има за циљ да, кроз обраду статистичких података о индустријској производњи и спољнотрговинској размени, обезбеди што реалнији приказ стања индустрије у селектованим областима, ради стварања институционалне и нормативне основе за развој српског техничког законодавства, а у складу са законодавством и најбољом праксом ЕУ.Ова анализа,  између осталог, има за циљ истраживање потенцијала српске привреде за отпочињање преговора о потписивању споразума АCАА (Споразум о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа) између ЕУ и Србије у одређеним областима.

У изради Анализе коришћени су подаци Министарства финансија-Управе царина, Републичког завода за статистику и Привредне коморе Србије.

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна