Догађања

GPS Week Number Rollover

У суботу 6. априла 2019. могуће су грешке у раду појединих GPS пријемника.

Према саопштењу Дирекције за мере и драгоцене метале GPS пријемници у свом раду могу да варирају - од давања нетачних информација о датуму/времену (нпр. погрешно UTC време због грешке у GPS алгоритму за конверзију GPS временског податка у UTC) до потпуног отказа пријемника.

Наведени нежељени ефекти могући су због догађаја познатог под именом GPS Week Number Rollover, који ће се десити у суботу, 6. априла 2019. године. 

Детаљније о томе може се наћи у интегралном саопштењу Дирекције за мере и драгоцене метале