Догађања

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕУ

Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа посетили су представници Европске комисије Лукреција Kирета из DG GROW, Фатих Ајдоган из DG NEAR и Зорица Василева из Делегације ЕУ у РС, 16. и 17. октобра 2019. године.

Помоћник министра г. Александар Старчевићје представнике Европске комисије ближе упознао са активностима које МП спроводи у тесној сарадњи са другим институцијама у РС у циљу даљег усклађивања законодавства и институционалних капацитета у оквиру Преговарачког поглавља 1 (Kретање робе) Старчевић је госте из ЕК упознао и са плановима за предстојећи период. На састанку је оцењено да је досадашња комуникација била успешна и да ће се наставити са заједничким напорима да се сви учесници у процесу усмере ка даљем напретку у преговорима. Такође, изразио је очекивање да ће ускоро бити отворени преговори за ово поглавље.

Након састанка, представници Европске комисије су са представницима Сектора обишли институцијеинфратруктуре квалитета (ДМДМ, ИСС и АТС), као и поједина министарства и институције значајне за  Преговарачко поглавље 1 (Минисаство здравља, Агенцију за безбедност саобраћаја и Минисарство трговине, туризма и телекомуникација), те акредитована и именована тела за оцењивање усаглашености (Профилаб и ИМС из Београда).