Догађања

Радионица у области безбедности лифтова

Представници Министарства привреде, Сектора за квалитет и безбедност производа и представници Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивање Чешке Републике (УНМЗ,) одржали су радионицу у области безбедности лифтова.

У периоду од 17. до 21. фебрура 2020. године, представници Министарства привреде, Сектора за квалитет и безбедност производа и представници Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивање Чешке Републике (УНМЗ,) одржали су радионицу у области безбедности лифтова.

Чешки партнери су одржали презентацију о релевантном законодавству у ЕУ и Чешкој и искуствима у примени прописа у овој области.

На одржаном скупу је посебан нагласак био на размени искустава у области безбедности лифтова у употреби. Разматрана је и иницијатива Привредне коморе Србије да се припреми Закон о лифтовима у употреби, који би укључивао, између осталог и додатне захтеве за одржаваоце лифтова.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна