Догађања

Република Србија постала пуноправни члан Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала

Конвенција о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II ступила је на снагу за Републику Србију 24. јуна 2020. године, чиме је Република Србија постала пуноправни члан ове Конвенције

Конвенција о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II  ступила је на снагу за Републику Србију 24. јуна 2020. године, чиме је Република Србија постала пуноправни члан ове Конвенције

(https://hallmarkingconvention.org/en/members). 

Доношењем Закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II  („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 4/20) од 5. марта 2020. године, који је ступио на снагу 13. марта 2020. године, створени су предуслови за остваривање пуноправног чланства Републике Србије у Конвенцији. 

Конвенција је вишестрани међународни уговор који је до данас закључила 21 држава (укључујући Р. Србију). 

Пуноправно чланство Републике Србије у Конвенцији допринеће смањењу трошкова извоза предмета од драгоцених метала јер за предмете који су у Дирекцији за мере и драгоцене метале означени жигом Конвенције (CCM-Common Control Mark) неће постојати обавеза додатног испитивања и/или жигосања у иностранству. Тиме се повећава конкурентност домаћих произвођача предмета од драгоцених метала на иностраном тржишту, што је од посебног значаја, имајући у виду да ову делатност у Републици Србији претежно обављају микро и мала предузећа. 

Пуноправно чланство Републике Србије у Конвенцији такође омогућава да се предмети од драгоцених метала који су означени жигом Конвенције и који су прописаног степена финоће, могу ставити на тржиште Републике Србије без додатног испитивања, односно жигосања.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна