Догађања

Анализа стања у области лифтова

У сарадњи Министарства за европске интеграције и Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ , за потребе Министарства привреде, сачињена је Анализа стања у области лифтова у Републици Србији.

Циљ анализе је да омогући процену постојећег стања у РС у области лифтова, као и да обезбеди препоруке за даље предузимање активности како би се обезбедио већи степен заштите живота, здравља и безбедности корисника лифтова.

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна