Догађања

Недеља квалитета 2022

10. и 11. марта у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15 , одржана је 31. по реду манифестација – НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2022. која је и ове године окупила експерте за системе менаџмента и пословну изврсност из Србије и земаља из окружења. Организатор ове традиционалне манифестације је Фондација за културу квалитета и изврсност (fQCE) у сарадњи са Привредном комором Србије и Министарством привреде Републике Србије.

На поменутој манифестацији, Миодраг Дуганџија в.д. помоћника министра је у уводном излагању истакао да Министарство привреде улаже велике напоре у погледу стварања привредног амбијента погодног за интеграцију у европску и светску привреду, усклађивањем са техничким законодавством ЕУ и унапређењем рада институција инфраструктуре квалитета. 

Затим је упознао присутне са најновијим активностима Сектора за квалитет и безбедност производа, да је у мају 2021. године Народна скупштина Републике Србије  усвојила 3 системска закона из области инфраструктуре квалитета и то: Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о изменама и допунама закона о акредитацији, Закон о предметима од драгоцених метала, као и да је Министарство привреде преузело све релевантне техничке прописе ЕУ из своје надлежности а све у циљу подизања нивоа конкурентности српске привреде и развоја укупне климе за унапређење квалитета у нашој земљи.       

Такође је истакао да је Влада Републике Србије на седници одржаној дана 13. јануара 2022. године, донела Одлуку о образовању Савета за квалитет, као стручног саветодавног тела са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Републици Србији као и да је прва седница Савета заказана за 15. март 2022. године.