Догађања

Прва седница Савета за квалитет

Прва седница Савета за квалитет одржана је данас и том приликом истакнути су конструктивни предлози за будући рад у погледу унапређења области инфраструктуре квалитета.

Прва седница Савета за квалитет, којом je председаваo Милан Љушић, државни секретар и председник Савета за квалитет одржана је данас и том приликом истакнути су конструктивни предлози за будући рад у погледу унапређења области инфраструктуре квалитета.

„Министарство привреде је по први пут, издвојило средства за суфинансирање трошкова за услуге из области инфраструктуре квалитета у износу од 50 милиона динара за ову годину, за финансијску подршку привредницима у оквиру програма –„Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа“,  рекао је Љушић и додао да ће се овај програм спроводити у сарадњи са Развојном агенцијом Србије.

Љушић је истакао јачање координативне и регулаторне улоге Министарства привреде које је надлежно за техничке прописе и оцењивање усаглашености у односу на доносиоце техничких прописа, органе царине и тржишног надзора, привреду, ради континуираног праћења унапређења квалитета у области привреде.

„Народна скупштина Републике Србије је 2021. године усвојила 3 системска закона из области инфраструктуре квалитета и то Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о изменама и допунама закона о акредитацији, Закон о предметима од драгоцених метала. Министарство привреде је преузело све релевантне техничке прописе ЕУ из своје надлежности, а све у циљу подизања нивоа конкурентности српске привреде и развоја укупне климе за унапређење квалитета у нашој земљи“ нагласио је Миодраг Дуганџија в.д. помоћника министра и заменик председника Савета за квалитет.

На седници Савета су учествовали и стручњаци са пројекта „ЕУ за Србију - Подршка безбеднијим производима“ који је финансиран из европских фондова, а који су члановима Савета презентовали клучна достигнућа, резултате и планове пројекта. Наведени пројекат помаже Министраству привреде и другим органима и институцијама на путу евроспких интеграција у области првог преговарачког поглавља „Кретање роба“. 

Савет за квалитет образован је у јануару ове године, као стручно саветодавно тело са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Србији. Задатак Савета је праћење и анализа спровођења активности у области инфраструктуре квалитета, давање мишљења и препорука, као и разматрање питања од значаја за развој и унапређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији. 

(https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/prve-sednice-saveta-za-kvalitet-kojom-je-predsedavao-drzavni-sekretar-i-predsednik-saveta-za)