Догађања

Анкета о коришћењу стандарда и њиховом утицају на пословање организације

Спроводимо истраживање о утицају примене стандарда на пословање домаћих компанија и организација

Институт за стандардизацију Србије, у оквиру Чешког програма за развој сарадње под називом „Подршка унапређењу и развоју сектора инфраструктуре квалитета Србије”, и у сарадњи са Привредном комором Србије и Сектором за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, спроводи истраживање о утицају  примене стандарда на пословање домаћих компанија и организација. Резултати истраживања и њихова анализа биће објављени у посебној публикацији Института, која ће бити јавно доступна.

Надамо се да ћете дати свој допринос овом истраживању тако што ћете одговорити на неколико питања. За учествовање у анкети биће Вам потребно око 10 минута.

Ваше мишљење нам је важно, зато не постоје „тачниˮ или „погрешниˮ одговори. Гарантујемо да ће ваши одговори бити анонимни и коришћени само у сврхе статистичке обраде података. Накнадно ћемо Вас контактирати само уколико се за то изјасните на крају анкете.

АНКЕТА

Захваљујемо на времену које сте одвојили за попуњавање ове анкете!