Најаве

Обележавање дана акредитације

У уторак, 28. јуна 2022. године, Акредитационо тело Србије (АТС) ће заједно са својим клијентима, оцењивачима, експертима, представницима државних институција и осталим сарадницима прославити Светски дан акредитације као и Дан акредитације у Републици Србији којим се обележава дан када је АТС 2000. године издао први сертификат о акредитацији.

Овогодишња тема Светског дана акредитације гласи: „Акредитација: Одрживост у економском расту и животној средини“ и има за циљ да скрене пажњу на то како акредитација и оцењивање усаглашености пружају глобална решења за питања од општег значаја, као што су одрживост у економском расту и заштита животне средине. У времену у коме живимо концепту очувања и заштите животне средине и ресурса за будуће генерације у светским оквирима над тржишним концептом бескомпромисног економског раста, јер нас сама природа, као и с њом повезане економске прилике на то све више опомињу.

Примена различитих стандарда и шема оцењивања усаглашености могу помоћи предузећима, индустрији и регулаторима сагледавању, успостављању и спровођењу еколошких политика. Акредитовано оцењивање усаглашености и примена релеватних стандарда пружа сигурност да се они компетентно и доследно примењују чиме акредитација проналази своју битну улогу у целом овом процесу. Као национално акредитацино тело свесни смо улоге и одговорности, које заједно са својим сарадницима и осталим институцијама инфраструктуре квалитета, непосредно или посредно имамо у очувању економског раста, животне средине и ресурса за будуће генерације у Републици Србији.

(Извор: https://www.ats.rs/sr/vesti/2022/05/proslava-svetskog-dana-akreditacije-i-dana-akreditacije-u-republici-srbiji-28-jun-2022-godine ;

https://ats.rs/sr/vesti/2022/05/svetski-dan-akreditacije-wad2022