Најаве

Семинар о значају нотификације техничких прописа

Министарство привреде у срадњи са ПКС и Твининг пројектом „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији“ организује Семинар о значају нотификације техничких прописа, који ће се одржати 12. априла 2017. године

Семинар се организује ради подизања свести о могућности привредних субјеката да учествују у креирању правног  оквира за стављање производа на тржиште у смислу превентивног деловања на техничке препреке у трговини, како у домаћим тако и у иностраним техничким прописима.

Својим сугестијама и коментарима на техничке прописе у фази њихове припреме, привредни субјекти омогућавају несметано функционисање тржишта и целокупног система техничког законодавства.

Заинтересовани се могу пријавити електронским путем на eu@pks.rs, најкасније до 11. априла 2017. године, до 16.00 часова.

За додатне информације и питања можете се обратити Центру за ЕУ интеграције, на број телефона 011/33 00 937.