Најаве

Килограм је спреман за редефиницију

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), као национална метролошка институција, саопштава да ће се 16. новембра 2018. године на 26. Генералној конференцији за тегове и мере, коју организује Међународни биро за тегове и мере (BIPM) у Версају у Француској, састати метролози из више од 60 земаља света како би изгласали ревизију Међународног система јединица (SI).

Нове дефиниције ступиће на снагу 20. маја 2019. године. У ревидираном SI систему све јединице биће дефинисане фундаменталним природним константама, што осигурава стабилност SI система и отвара могућност развоја и употребу нових технологија, укључујући квантне технологије.  

Одлука доноси употребу мерних јединица дефинисаних без физичких објеката. На пример, килограм је тренутно дефинисан као маса Међународног прототипа килограма, односно цилиндар од легуре платине који се чува у Међународном бироу за тегове и мере (BIPM) у Француској. Овај артефакт успешно је користио науци и технологији скоро 130 година, али је његова стабилност доведена у питање током дугогодишњег потврђивања са идентичним копијама.

Предложена промена представља килограм дефинисан Планковом константом - фундаментална константа квантне физике, универзална за употребу.

„Предстојећа редефиниција SI система представља прекретницу за будући научни развој“, рекао је Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале. „Употребом фундаменталних константи, у редефинисању јединица физичких величина, отварају се додатне могућности за унапређење научног рада, откривање нових технологија и решавање појединих савремених изазова“.  

Нове дефиниције доносе промене у четири од седам основних јединица SI система: килограм, ампер, келвин и мол, као и промене у изведеним јединицама, као што су волт, ом и џул.

Килограм (kg) – биће дефинисан Планковом константом (h)

Ампер (A) – биће дефинисан елементарним наелектрисањем (e)

Келвин (K) – биће дефинисан Болцмановом константом (k)

Мол (mol) – биће дефинисан Авогадровом константом (NA)

О нама

Кнежевина Србија  приступила je Метарској конвенцији 21. септембра 1879. године. Тиме је преузела обавезу да уведе Међународни систем јединица (SI) и остварује националне еталоне у складу са дефиницијама које утврђује Генерална конференција за тегове и мере (CGPM), као врховни управни орган Конвенције.

Република Србија наставља своје изворно чланство у Метарској конвенцији од 1879. године. ДМДМ је орган управе у саставу Министарства привреде који представља Републику Србију у Метарској конвенцији.

ДМДМ обавља послове који се односе на: употребу законских мерних јединица, развој, остваривање проглашавање и усавршавање еталона Републике Србије, обезбеђење метролошке следивости, испитивање претходно упакованих производа, спровођење метролошког надзора, оцењивање усаглашености  мерила, израду метролошких прописа, дистрибуцију времена, истраживања и друге послове из области метрологије.

Мисија ДМДМ, као водеће метролошке институције у Србији, је да развија и осигура примену одговарајуће инфраструктуре мерења која обезбеђује тачна, поуздана и поштена мерења чија је сврха допринос просперитету, унапређењу квалитета живота грађана и повећању конкурентности наше привреде.

 

Више о томе прочитајте на http://www.dmdm.rs/cr/Vesti.php