Најаве

Семинар - Правилник и стандарди о безбедности дечјих игралишта

Крајем прошле године усвојен је први Правилник о безбедности дечјих игралишта у нашој земљи, којим се уређује ова изузетно важна област. Правилник се позива на серију стандарда SRPS EN 1176 и SRPS EN 1177.

На семинару ћете, поред информација о серији ових стандарда, сазнати и који су битни захтеви за постављање дечјих игралишта и за опремање потребне површине на њима. Биће речи о актуелном стању у овој области, оцењивању усаглашености и именованим телима за редовне и ванредне прегледе.

Посебно ће бити обрађене теме: 

  • актуелно стање у овој области у земљи, региону и ЕУ;
  • осврт на серију стандарда SRPS EN 1176 и SRPS EN 1177;
  • битни захтеви за постављање дечјих игралишта;
  • захтеви за опремање потребне површине на дечјим игралиштима;
  • оцењивање усаглашености и именована тела.

Семинар је намењен произвођачима и увозницима опреме и подлога за дечја игралишта; локалним управама; руководиоцима који доносе одлуке о пројектовању, изградњи, одржавању, набавци дечјих игралишта; пројектантима и свима који су заинтересовани.

Прочитајте целу вест и пријавите се на: https://www.iss.rs/rs/pages/page_487.html