Најаве

ЕУ ПРОЈЕКАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКО ОЗНАЧАВАЊЕ И ЕКО ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА

Јавни позив телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) за учешће у пројекту ЕУ за енергетско означавање и еко дизајн производа

У оквиру пројекта ЕУ за енергетско означавање и еко дизајн производа – Пројекат “Успостављање и јачање капацитета тела за оцењивање усаглашености производа са директивом о енергетском означавању производа и екодизајн директивом” заједно са Министарством рударства и енергетике Републике Србије објављује Јавни позив телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) за учешће у реализацији пројекта. 

 Изјава о одрицању од одговорности:

„Овај позив објављен је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину овог текста искључиво је одговоран конзорцијум ГФА консалтинг групе, и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.“