Најаве

Седница Савета за квалитет

Прва седница Савета за квалитет ће бити одржана у Палати Србија, сала 368 (III спрат, улаз источно крило), дана 15. марта 2022. године са почетком у 10 часова.

Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 13. јануара 2022. године, донела Одлуку о образовању Савета за квалитет, Број: 02-12278/2021, као стручног саветодавног тела са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Србији. 

Задатак Савета биће праћење и анализа спровођења активности у области инфраструктуре квалитета, давање мишљења и препорука, као и разматрање питања од значаја за развој и унапређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији.  

За председника Савета именован је г. Милан Љушић, државни секретар у Министарству привреде, док је за заменика председника именован г. Миодраг Дуганџија, вршилац дужности помоћника министра у истом министарству.