Актуелности

Припрема Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета 2014-2020

Имајући у виду да инфраструктуру квалитета чине: стандардизација, акредитација, метрологија и оцењивање усаглашености са техничким прописима и стандардима, Министарство привреде, надлежно за креирање и спровођење политике развоја инфраструктуре квалитета, припрема дугорочни развојни документ - Стратегија унапређења инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2014-2020.

 

Припрема и доношење овог дугорочног развојног документа обезбедиће, након потпуног усклађивања техничког законодавства које је у делокругу Министарства привреде, ефикасну примену законодавства усклађеног са ЕУ, као и ефикасно функционисање система инфраструктуре квалитета.

Припрема Стратегије се реализује уз техничку подршку немачке развојне помоћи, кроз програм GIZ ACCESS  – Програм развоја приватног сектора у Србији, и сарадњу са свим заинтересованим странама, укључујући, с једне стране институције инфраструктуре квалитета (ИСС, АТС, ДМДМ) и тела за оцењивање усаглашености, а са друге стране представнике привреде (ПКС, асоцијације и друга секторска удружења) као корисника услуга испитивања и сертификације.

Израда Стратегије подразумева реализацију свеобухватних анализа постојећег стања у функционисању система инфраструктуре квалитета, поређење добијених резултата са појединим земљама из региона и Европске уније и давање препорука о даљим потребним активностима са крајњим циљем ефикасног функционисања система инфраструктуре квалитета усклађеног са потребама привреде Републике Србије.