Актуелности

Инфраструктура квалитета за одрживи развој - oбјављено рангирање земаља

СРБИЈА НА 1. МЕСТУ У ОКВИРУ ГРУПЕ СРЕДЊЕ БОГАТИХ ЗЕМАЉА. UNIDO рангираo земљe према доприносу инфраструктуре квалитета за остваривање циљева одрживог развоја - QI4SD индекс.

Организација Уједињених нација за индустријски развој - UNIDO представила је најновију публикацију „Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) Index“, као резултат рада међународних стручњака и експерата у области инфраструктуре квалитета.

У оквиру наведене студије земље су подељене у групе према висини БДП-а (XL - најбогатије, L - богате, M - средње богате и S- мање богате). 

Србија је у оквиру своје групе М - средње богате земље рангирана на 1. место према QI4SD индексу. 

QI4SD индекс мери допринос инфраструктуре квалитета остваривању циљева одрживог развоја. Индекс обухвата пет стубова инфраструктуре квалитета - стандардизацију, акредитацију, метрологију, оцењивање усаглашености и законодавни оквир, поставља индикаторе за сваки од њих и ставља их у однос са три компоненте одрживог развоја - просперитет, планета и људи. 

Датаљније информације о свакој од земаља, у смислу резултата према појединачним индикаторима, можете погледати на сајту : https://hub.unido.org/qi4sd/