Актуелности

Светска банка објавила позив за исказивање интересовања за нови пројекат

Дана 10. јуна 2022. године, Светска банка је објавила позив за исказивање интересовања консултантских кућа за спровођење активности пројекта под називом “Инфраструктура квалитета, фактори развоја конкурентности - припремне активности за унапређење стратешког и законодавног оквира“ - „Quality Infrastructure, Competitiveness Development Factors - Preparatory Activities for Improving the Strategic and Legislative Framework“.

Светска банка је у партнерству са Европском комисијом покренула Пројекат за подршку Влади Србије у побољшању одабраних аспеката њеног пословног окружења (EU4BE - EU for Better Business Environment). Главни партнери Пројекта су: Министарство привреде, Секретаријат за јавне политике, Министарство за европске интеграције и друга релевантна ресорна министарства и агенције Владе Србије. 

Прихваћена је иницијатива Сектора за квалитет и безбедност производа Министарства привреде да одређене активности овог пројекта буду усмерене на припрему студија и анализа које ће помоћи унапређењу стратешког, институционалног и законодавног оквира у области инфраструктуре квалитета. 

Дана 10. јуна 2022. године, Светска банка је објавила позив за исказивање интересовања консултантских кућа за спровођење активности пројекта под називом “Инфраструктура квалитета, фактори развоја конкурентности - припремне активности за унапређење стратешког и законодавног оквира“ - “Quality Infrastructure, Competitiveness Development Factors - Preparatory Activities for Improving the Strategic and Legislative Framework“, који се односи на инфраструктуру квалитета, а који би трајао 18 месеци.