Актуелности

Ревидиран „Плави водич“

Публикација Европске комисије Плави водич за примену прописа ЕУ на производе објављен је 29. јуна 2022. године

Водич за примену прописа Новог приступа и Глобалног приступа („Плави водич“) први пут је објављен 2000. године. Од тада је постао један од главних референтних докумената који објашњава како имплементирати законодавство засновано на Новом приступу, које је сада обухваћено Новим законодавним оквиром. Циљ Водича је да објасни различите елементе Новог законодавног оквира, посебно кључне стубове акредитације и оцењивања усаглашености, као и надзора над тржиштем.

Плави водич је ажуриран 2014. како би покрио развој и осигурао најшире могуће заједничко разумевање имплементације Новог законодавног оквира за стављање производа на тржиште. Додатно је измењен и прилагођен 2016. године.

Ова нова верзија Водича се надограђује на претходна издања, али такође одражава недавне промене у законодавству, посебно нову Уредбу о надзору над тржиштем. 

Најновија верзија Плавог водича (2022) може се наћи на веб страници Комисије ЕУ:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.247.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC#ntr1-C_2022247EN.01000101-E0001